911-models

Go to content

Main menu

Technická data

Technická data
V roce 1957 byly poprvé opatřeny služební vozidla VB výrazným barevným provedením. Modrá karoserie byla doplněna bílým pruhem s sevřeným lemováním v němž byl v prostoru  předních dveří vepsán u starších typů vozidel (do počátku šedesátých let) modrý nápis „HLÍDKA VB“, později již „VEREJNÁ BEZPECNOST“. Nejprve byl  pruh kolem celého vozu, ale postupem casu a díky stále členitějším tvarům karoserií se pruhy na předním a případně i zadním cele karoserie nepoužívaly. Odstín modré barvy  nebyl nijak specifikován, použila se karoserie v takové barvě, v jaké ji dodal výrobce. Při přestavbě modelu je potřeba dohledat přesný odstín ve vzorníku té které konkrétní automobilky  pro daný rok.


V letech 1973 a 1974 byla v rámci testování na několika málo vozech použita tri různá barevná provedení, která ale nejsou typická a většina lidí, kteří se nezabývají policejní  historií je ani nezná.

V roce 1975 byly zavedeny nové barvy:
- karoserie vozu v barvě žlutá chromová tmavá
- dveře, kapota a kufr (systémově zamýšleno jako „otevíratelné  části vozidla“ ) na osobních vozech v barvě bílá s výraznými černými písmeny VB umístěnými z pohledu pozorovatele vozidla na těchto bílých plochách vycentrovaně.

Pro vozy s kulatými karoseriemi bylo určené kulatější písmo. Pro vozidla s hranatější karoserií bylo určeno písmo hranatější. Běžně je možné se na jednom  typu vozu setkat s oběma variantami písma, na konkrétním vozidle se vždy použil jen jeden ze vzorových typů. Hranatý typ písma se používal v základním a sníženém řezu. Snížený rez se používal tam, kde byl nedostatek místa pro základní rez, obvykle na dveřích, ale například u vozů LADA a Škoda 105/120/125 i na kapotách. Kulatý typ písma se také používal  v základním a sníženém řezu. Snížený řez se používal tam, kde byl nedostatek místa pro základní rez, obvykle na dveřích, u Škody 105/120/125 na krytu motoru.


Některé automobily, konkrétně UAZ 469, Tatra T148, OT 64, mely jako základní barvu karoserie khaki doplněnou o bílé, žluté lemované “otevíratelné“ plochy.

Osobní automobily  a dodávky mely na strese bílý obdélník o rozměrech 1000 x 350mm pro volací znak vysílačky rozpoznatelný z prostředku leteckého dozoru. Volací znak byl černé barvy a sestával ze čtyř znaku tvořených písmeny a číslicemi. Na některých vozidlech byl jen prázdný obdélník, protože letecký dozor nebyl zřízen nad celým územím Československa.

Číselný  kód na střeše byl vyjma velkých mest vždy tvořen dvěma písmeny a číslem, třeba Praha měla počáteční A XXX, Středočeský kraj AD XX, Brno F XXX, Jižní  morava pak FA XX a dále kód AY 01 - což byla Středočeská dopravní policie. Samozřejmě byly i vyjímky, ale těch bylo velmi málo. Vozidla V. správy SNB v barevném provedení VB neměla na  střeše volací znak a ani prázdný obdélník.

Výše popsané žlutobílé provedení VB se používalo do července roku 1991 a dále pak přežívalo se změněným popisem na „POLICIE“ a to do roku 1993. Od roku 1993 byla vozidla v bílém provedení se zeleným pruhem od předního světlometu po zadní. Přes přední a zadní dveře byl nápis POLICIE.  Nápis policie byl dále také na zadním víku vozidla v levé části. Na předním víku vozidla byl znak Policie České republiky.

Nejstarší vozy (Škoda 1101P, 1201 a GAZ 69) v modrobílém  provedení mely v pruhu na předních dveřích nápis „HLÍDKA VB“ respektive „HLIADKA VB“. Novější vozy již mely nápisy „VEREJNÁ BEZPECNOST „ respektive „VEREJNÁ BEZPECNOST. U dodávek a nákladních vozidel jsou nápisy přibližně ve středu délky vozu. Nápis je v barvě karoserie, na hodně světlých karoseriích je tmavě modrý nebo  výjimečně i černý. Na některých motocyklech byly na kapotáži v bílém pruhu jen písmena „VB“.

SPZ
Počátkem roku 1946 byla v rámci zavedení  nového systému státních poznávacích značek motorových vozidel přidělena resortu ministerstva vnitra kombinace písmena „B“ a pěti číslic, obdobně jako např. správě pošt přidělena principielně shodná kombinace s písmenem „C“ nebo pro ČSD (a později ČSAD) přidělené písmeno „A“. Dle vnitřní resortní úpravy  se na automobilech a motocyklech VB používaly SPZ, kde první číslice (1-5) označuje druh vozu. Tento systém ale neplatí pro tažená vozidla (přívěsy a návěsy), které používají  výrazně odlišný číslovací sytém. Po vzniku federace byla k dosavadnímu systému pěti číslic předřazena rozlišovací šestá číslice (1 a 3), která umožnila  rozlišit vozidla v rámci nové resortní příslušnosti.

Majáky
Na nejstarších vozidlech v barevném provedení VB se nepoužíval žádný maják, pokud vozidlo  melo světelnou signalizaci práva přednosti v jízdě, pak se většinou jednalo o jednotlivě zhotovená modrá světla nainstalovaná v duchu tehdejších předpisů. Teprve v první  polovině šedesátých let se na vozidlech v provedení VB začal jednotně používat polský maják typ LB3, od počátku sedmdesátých let postupně nahrazovaný charakteristickým Československým  majákem s označením AZD500. Nejprve se světle šedým zvukovodem, později s černým. Východoněmecké majáky FER staršího typu (tzv kuželka) se na vozidlech VB nepoužívaly. Novější majáky FER se používaly pouze jako doplňkové k AZD500 u doprovodných vozidel s absolutním právem přednosti v jízdě nebo jako oranžové na nákladních vozech. Modrá doplňková  světla se k majákům až do jejich legislativního zavedení v polovině devadesátých let nepoužívala.

Typ vozidla
Ministerstvo vnitra, pod která spadal SNB včetně všech vozidel, disponovalo v druhé polovině 20 století kolem 10.000 vozidel, které zahrnovaly téměř všechny značky a typy vyskytující se běžně na našem území. Ovsem  pouze menší část z těchto vozidel byla v barevném provedení VB a proto bylo možno vybrat značky a typy, které se pro výkon služby z praktických a ekonomických možností nejvíce hodily.  Od kompletní produkce tuzemské Škodovky, Tatry, Pragovky, Avie, přes sovětské Volhy, Moskviče, Lady a UAZy až po východoněmecké Barkasy, Robury, rumunská Ara a další vozidla vesměs se  speciálním určením.

Zdroj : http://www.phsos.cz

Back to content | Back to main menu